Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 33 ОДЗ ''Сребърни звънчета'' - 2013 г