Контакти

Адрес: гр.София, п.к.1632, район "Овча купел", ул."Сребърни звънчета" № 4
тел.: 0884 169 841; тел./факс: (02) 956 14 79 ; 0878 467 378
e-mail: info@odz33.com ; info-2217914@edu.mon.bg

Директор: Виолета Чалъкова

Председател на Съвета на настоятелите при ДГ № 33: Илчо Благоев

Председател на Обществения съвет в ДГ № 33: Светлин Пелов

Вижте ДГ 33 на по-голяма карта