Контакти

Адрес: гр.София, п.к.1632, район "Овча купел", ул."Сребърни звънчета" № 4
тел.: 0878 467 378; тел./факс: (02) 956 14 79
e-mail info@odz33.com

Директор: Надка Пачеджиева

Председател на Съвета на настоятелите при ДГ № 33: Иван Тодоров Йончев 

Председател на Обществения съвет в ДГ № 33: Иван Георгиев Пандев 

Вижте ДГ 33 на по-голяма карта